Tích điểm

Cách 1: Tìm mã thẻ cào trên vỏ hộp sản phẩm (Cách cũ)

Cách 2: Tìm mã thẻ cào trên vỏ lọ sản phẩm (Cách mới)

Chi tiết:

  • Mỗi mã số đổi thành công được tính 1 điểm.
  • Điểm được tích, lưu trữ theo số điện thoại. Quý khách chỉ nên sử dụng 1 số điện thoại để tích điểm. Nếu dùng 2 số điện thoại thì điểm sẽ được tính cho 2 số điện thoại đó. Các số điện thoại khác nhau không chuyển được điểm cho nhau.

 

Cách 1: Tích điểm qua tổng đài 8085

Cách 2: Tích điểm trực tiếp tại đây (miễn phí)

Nhập nhiều mã, mỗi mã cách nhau một dấu phẩy (,)

Tra Cứu điểm

Tra cứu điểm tại đây

Đổi Quà

Đổi quà trực tiếp tại đây

Tra Cứu Đổi Quà

Tra cứu quà đã đổi